GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

La gestió dels recursos humans d’una empresa és una qüestió delicada. No es pot deixar de banda. L’acompliment dels requisits legals (hores treballades, baixes laborals, dies de vacances disponibles, permisos, etc) ha d’anar acompanyat per una correcta gestió dels mateixos, de manera que no hi hagi cap malentès entre l’empresa i els treballadors.

A PEISIS.CAT us oferim les eines necessàries per dur a terme aquesta tasca, incloent possibilitats com ara:

  • Control dels marcatges d’entrada i sortida del lloc de treball
  • Recompte del saldo d’hores de cada treballador (si deu hores o si té hores avançades)
  • Gestió dels calendaris personalitzats de cada treballador, que inclouen hores treballades, dies de baixa, permisos, vacances…
  • Gestió conjunta dels calendaris de la plantilla, permetent controlar que no se solapin vacances entre treballadors del mateix departament

Comments are closed.