CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

Ja coneixeu el nostre software EVEN?

Un avançat sistema de captació de dades en temps real (MES: Manufacturing Execution System) que us permet conèixer en tot moment la productivitat de les màquines que teniu a planta. Quines estan en marxa, quines estan aturades, a quina velocitat estan treballant…

Tindreu totes les màquines del taller, representades en una pantalla, indicant la producció del moment

EVEN disposa d’un inèdit sistema perquè constin els motius de les aturades o les incidències. Totes les dades son registrades a fi de poder-ne fer les estadístiques corresponents.

Les peces fetes es poden captar directament per tal que constin com a realitzades en el vostre sistema informàtic existent. Sigui quin sigui el vostre ERP, EVEN s’hi pot adaptar.

EVEN ofereix un ampli ventall de prestacions. Vegi’n algunes:

 • En un sol cop d’ull, veure l’estat real de totes les màquines de planta.
 • Gràfica de velocitats a temps real
 • Anàlisi directa de les últimes hores de producció: comprovar si s’estan complint les expectatives de producció
 • Els operaris disposen en pantalla del plànol de la peça a fabricar.
 • Registre de les Ordres de Fabricació que es van realitzant.
 • Registre dels canvis de model. Temps utilitzat en cada canvi.
 • Registre dels operaris que estan en màquina.
 • Estadística de canvis de model a fi de millorar planificacions.
 • Anàlisi de la producció segons:
  • Un període de temps determinat
  • Una Ordre de Fabricació específica
  • Un operari determinat
Clic per ampliar

EVEN no és un sistema tancat: ha estat concebut de manera que es pugui adaptar fàcilment a qualsevol sistema de treball i a les vostres necessitats específiques. Per exemple per ampliar les prestacions en Controls de Qualitat, lectura de paràmetres de les màquines, etc.

Demaneu-nos una demostració sense cap compromís.

Amb EVEN, el control integral de la producció és al vostre abast.

Comments are closed.