INDICADORS GENERALS DE LA SALUT DE L’EMPRESA

A l’hora de prendre decisions importants, és bo saber quin és l’estat de salut de l’empresa. Probablement que ja heu desenvolupat eines per fer-ho: Recollir dades de facturació, calcular el marge global de benefici, conèixer el volum de comandes pendents de servir, etc.

A PEISIS.CAT us proposem unificar totes aquestes eines en un únic ‘Panell de Control’ de manera que d’un sol  cop d’ull i de forma molt gràfica, pugueu prendre el pols de l’empresa, així com l’evolució en els darrers temps.

No passeu més hores recollint dades en complexos fulls excels: Obtingueu els resultats directament, de manera que el temps que hi dediqueu vosaltres sigui per analitzar les dades no per recollir-les.

Comments are closed.