LA FÀBRICA SENSE PAPERS

Quantes vegades una feina ha canviat les seves especificacions mentre s’estava executant?

Quantes vegades el plànol ha canviat però a fàbrica encara corre la versió antiga en paper?

Al final han acabat muntant la versió antiga perquè era el paper que tenien?

La solució a aquest problemes és la fàbrica sense papers. Els operaris han de poder accedir a tota la informació que vosaltres decidiu. Però sempre ha de ser la última versió.

Per tant, no és pràctic anar imprimint plànols, llistes i detalls. Tota la informació ha d’estar correctament documentada i accessible des de terminals portàtils a fàbrica o al lloc de muntatge extern.

Us ajudem a fer que això sigui una realitat.

Comments are closed.