SEGUIMENT D’ORDRES DE FABRICACIÓ

Si els marcatges de feina estan ben fets i al dia, és possible tenir una visió general de cadascuna de les feines que estan en curs de fabricació: Quines d’elles ja estan a punt d’acabar-se i quines tot just comencen.

Aquesta informació també és pot lligar amb les comandes externes a proveïdors, a fi de veure també quines comandes estan fent que una feina encara no es pugui donar per acabada.

Comments are closed.